Οι επιστήμονες μπορεί να ανακάλυψαν πώς οι δεινόσαυροι εξελίχθηκαν σε πουλιά.

Οι ειδικοί έχουν απομονώσει μια γενετική ακολουθία η οποία πιστεύουν ότι υπήρχε στους δεινόσαυρους πριν και κατά τη διάρκεια της εξέλιξής τους σε πτηνά.

Τα σύγχρονα πτηνά είναι απόγονοι μιας ομάδας δεινοσαύρων με δύο πόδια που ονομάζονταν θηριόποδα, τα μέλη της οποίας περιείχαν τον τρομακτικό T-Rex και τους μικρόσωμους βελοσυράπτορες.

Τα απολιθώματα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά όπως αυτά των πουλιών, συμπεριλαμβανομένων των φτερών, των ελαφριών οστών, και των αερόσακων.

Αλλά η ταυτοποίηση των μεταβολών του γονιδιωματικού DNA κατά τη διάρκεια αυτής της εξελικτικής μετάβασης παρέμεινε μια πρόκληση.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Tohoku έχουν απομονώσει μια ακολουθία γονιδίων που πιστεύουν ότι ήταν παρούσα στους δεινόσαυρους πριν και κατά τη διάρκεια της μετάβασης τους σε φτερωτά πλάσματα όπως τα γνωρίζουμε σήμερα.

Η διεθνής ομάδα ερευνητών βρήκε μια συγκεκριμένη ακολουθία γονιδίων που θα μπορούσε να συσχετιστεί με την εξέλιξη των φτερών στην εποχή των δεινοσαύρων.

Σε ένα περιοδικό που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, ο Ryohei Seki έγραψε: “Τα φτερά είναι μία από τις πιο σημαντικές εξελικτικές καινοτομίες της γενεαλογίας των πτηνών, προσδίδοντας όχι μόνο την ικανότητα για πτήση αλλά και, σε ορισμένα είδη, σημαντικούς ρόλους σε άλλες βιολογικές λειτουργίες, όπως τις εδαφικές επιδείξεις και την ερωτική τελετουργία. Τα πουλιά έχουν δύο περιοχές που έχουν φτερά: κατά μήκος των οπίσθιων άκρων και στην ουρά. Τα φτερωτά απολιθώματα δεινοσαύρων έχουν παράσχει σημαντικές νέες πληροφορίες για την εξελικτική προέλευση των φτερών”.

Ένα νέο είδος τεράστιου δεινοσαύρου, που ήταν τόσο μεγάλο όσο 2,5 λεωφορεία, ανακαλύφθηκε πρόσφατα.