Είναι έμφυτο στα παιδιά να βάζουν στο στόμα τους οτιδήποτε. Σε τι οφείλεται αυτή η συνήθεια;

Πρώτα πρώτα τα μικρά παιδιά βάζουν πράγματα στο στόμα τους επειδή τους αρέσει. Με τη συνήθεια αυτή, όμως ακολουθούν μια απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να γνωρίσουν τον κόσμο.

Όταν εμείς οι ενήλικες αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας, λέμε ότι τον  «βλέπουμε», αλλά δεν θα μπορούσαμε να βλέπουμε ότι υπάρχει γύρω μας, αν στα πρώιμα στάδια της ζωής μας είχαμε γνωρίσει τον κόσμο μόνο μέσω της όρασης. Θεωρούμε, για παράδειγμα, πως μπορούμε να δούμε ότι δύο μέτρα μπροστά μας υπάρχει ένας αδιαπέραστος τοίχος. Ωστόσο αυτή η επίγνωση είναι αποτέλεσμα προηγουμένων εμπειριών, που αποκτήσαμε μέσω της αφής, και βασίζεται σε κάτι που έχει εμπεδωθεί μέσα μας κατά την παιδική μας ηλικία, όταν ψηλαφίζουμε κάθε αντικείμενο που βρίσκαμε μπροστά μας, για να κατανοήσουμε πως είναι.

Γι αυτό, είναι σημαντικό να αποκτήσουμε μια εμπειρία του κόσμου στην αρχή της ζωής μας μέσω της όσφρησης, της γεύσης και της αφής. Με την έμφυτη τάση να βάζουν όσο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου μπορούν στο στόμα τους, τα μικρά παιδιά μυρίζουν και αγγίζουν τα πράγματα ταυτόχρονα. Για να διασφαλιστεί αυτό στα παιδιά η μεγαλύτερη απόλαυση επικεντρώνεται στο στόμα. Πού αργότερα αρχίζουμε να ικανοποιούμαστε με το να παρατηρούμε τα πράγματα από απόσταση, όπως για παράδειγμα, βλέποντας τηλεόραση.