Φύκη που φέγγουν την νύχτα

Το καλοκαίρι συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες από δινομαστιγωτά φύκη κατά μήκος των ακτών.

Τα φύκη αυτά εκπέμπουν φως κάθε φορά που κάποιος κολυμβητής, σκάφος ή ισχυρός άνεμος αναταράζει τα νερά – ένα φαινόμενο που ονομάζεται βιοφωταύγεια.

Η βιοφωταύγεια των δινομαστιγοτών στη θάλασσα είναι ισχυρές γαλαζοπράσινες αναλαμπές που παράγουν μονοκύτταρα δινομαστιγωτά φύκη και διαρκούν 1/10 του δευτερολέπτου. Οι αναλαμπές αυτές δεν είναι αρκετά ισχυρές, ώστε να γίνονται αντιληπτές και τη μέρα – θα πρέπει να είναι σκοτάδι για να γίνουν ορατές.

Επίσης, τα φύκη δεν εκπέμπουν φως συνεχώς, παρά μόνο όταν το νερό που τα περιβάλλει αναταράσσεται. Γι’ αυτό και η βιοφωταύγεια παρατηρείται από τα κουπιά μας βάρκας, στην πλώρη και την πρύμνη ενός σκάφους ή στα πόδια και στα χέρια ενός κολυμβητή. Το φως εμφανίζεται επειδή οι κινήσεις αναγκάζουν νερό πιο πλούσιο σε οξυγόνο να περάσει δίπλα από τα φύκη.

Το οξυγόνο οξειδώνει την ουσία λουσιφερίνη με τη βοήθεια ενός καταλύτη, της λουσιφεράσης (ουσίες που εκλύονται από τα ίδια τα φύκη), παράγοντας την αδρανή οξυλουσιφερίνη. Η αντίδραση απελευθερώνει ενέργεια υπό τη μορφή φωτός. Στη βιοφωταύγεια δεν αναπτύσσεται θερμότητα. Αν συνέβαινε αυτό, τα φύκη θα υπερθερμαίνονταν και θα πέθαιναν.