Απο που ξεκίνησε ο γάμος

Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα που και πότε ο γάμος έγινε θεσμός. Ίσως να έχει τις ρίζες του σε πρωτόγονους λαούς αλλά με άλλη μορφή.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν ότι το3.000 π.χ. οι παλαιοί πολιτισμοί της Αιγύπτου και της Μεσοποταμίας έδιναν μεγάλη σημασία στο γάμο και στην γαμήλια τελετή. Θεωρούσαν το γάμο καθήκον τους και ήταν καθιερωμένο στοιχείο της κοινωνικής ζωής. Ο γάμος σ’ αυτούς τους λαούς, εμφανίζεται σαν ένας νομικός θεσμός, χωρίς θρησκευτική σημασία.

Η Ινδία προσφέρει τον μεγαλύτερο τελετουργικό πλούτο. Εκεί η παράδοση διέκρινε οκτώ μορφές γάμου. Και στην Περσία υπήρξε ο θεσμός του γάμου και γινόταν με μεγάλη επισημότητα. Οι πέρσες ίσως να είναι οι πρώτοι που αποδίδουν στο γάμο θρησκευτική σημασία.

Στην αρχαία Ελλάδα ο έγγαμος βίος εθεωρείτο ως η πιο τέλεια κατάσταση και η τελετή έπαιρνε το όνομα τέλος, όπως και οι τελετές μυήσεως στα μυστήρια, οι οποίες απέβλεπαν στην πνευματική τελειότητα και πληρότητα. Σήμερα οι χριστιανοί αποδίδουν στο γάμο διαφορετική θρησκευτική σημασία. Οι Ορθόδοξοι θεωρούν το γόμο μυστήριο που δίνει στον άνδρα και την γυναίκα την θεία ευλογία, ώστε να ζήσουν μαζί ειρηνικά. Οι Καθολικοί θεωρούν το γάμο μυστήριο θεσμοθετημένο από τον θεό. Οι διαμαρτυρόμενοι δεν αναγνωρίζουν το γάμο ως μυστήριο και ως θείο δεσμό, αλλά σαν φυσικό δεσμό.