Ανακαλύφθηκαν 83 γονίδια που επηρεάζουν το ύψος των ανθρώπων

Μετά από μια τεράστια και σε βάθος έρευνα, ερευνητές  της διεθνούς κοινοπραξίας GIANT (Genetic Investigation of Anthropometric Traits ) ανακάλυψαν 83 νέα γονίδια που επηρεάζουν το ύψος των ανθρώπων.

Η διεθνής ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή γενετικής Πάνο Δελούκα πραγματοποίησε την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έρευνα σχετικά με τους γενετικούς παράγοντες που επηρεάζουν το  ύψος των ανθρώπων.

700.000 άνθρωποι  από διαφορετικές  χώρες έδωσαν δείγματα  DNA  τα οποία εξετάστηκαν από 300 ερευνητές, με σκοπό να ανακαλυφθούν τα αίτια που κάνουν τους ανθρώπους να διαφέρουν στο ύψος.

Γνωρίζαμε ήδη πως το ύψος επηρεάζεται από την κληρονομικότητα, τα παιδιά των ψηλών ανθρώπων συνήθως γίνονται και αυτά ψηλά, ενώ για τα παιδιά των ανθρώπων με μικρό ανάστημα ισχύει το αντίστροφο.  Παλιότερα,  είχαν εντοπισθεί σχεδόν 700 γονιδιακές παραλλαγές που επηρεάζουν το ύψος, όχι όμως πάνω από ένα χιλιοστό. Τώρα, οι 83 νέες γονιδιακές παραλλαγές που ανακαλύφθηκαν, οδηγούν σε πολύ μεγαλύτερες διαφορές ύψους, δύο εκατοστών ή και παραπάνω, μεταξύ των ανθρώπων.

Τα 51 γονίδια υπάρχουν σε λιγότερο από το 5% των ανθρώπων, ενώ τα υπόλοιπα 32 είναι ακόμη πιο σπάνια, καθώς υπάρχουν σε λιγότερο από το 0,5% του πληθυσμού. Τα 24 γονίδια επηρεάζουν το ύψος πάνω από ένα εκατοστό.

Τα αποτελέσματα της έρευνας τους, κάνουν τους επιστήμονες να θεωρούν πως πλέον έχουν εντοπίσει πάνω από να τέταρτο (27,4%) των κληρονομικών-γενετικών παραγόντων που επηρεάζουν το ύψος, έναντι 20% που είχε βρεθεί έως σήμερα.