Πως λειτουργούν οι πνεύμονες;

Οι πνεύμονες είναι τα κύρια όργανα της αναπνοής. Είναι όργανα ζωτικής σημασίας, καθώς ανταλλάσουν το διοξείδιο του άνθρακα του αίματος με το οξυγόνο του εισπνεόμενου αέρα.

Έχουμε δυο πνεύμονες, έναν στην αριστερή και έναν στη δεξιά μεριά του στήθους. Ο αριστερός πνεύμονας είναι μικρότερος από το δεξιό, ώστε να υπάρχει  χώρος για την καρδιά.

Στο παρακάτω βίντεο μπορεί να δει κανείς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν: