Ο Ισθμός από το διάστημα

Ο Ισθμός της Κορίνθου είναι μια στενή λωρίδα γης που ενώνει τη Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο, ενώ η διώρυγα που έχει διανοιχθεί σε αυτόν ενώνει τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό κόλπο.

Στη φωτογραφία  μπορούμε να δούμε πως φαίνεται από το διάστημα.