Πόσο ζυγίζει η ψυχή;

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η ψυχή υπάρχει  και συχνά προσπαθούν να αποδείξουν αυτόν τον ισχυρισμό τους με επιστημονικό τρόπο.

Ένας από αυτούς τους ανθρώπους ήταν και ο Duncan MacDougall (1866-1920), ένας Αμερικανός γιατρός από την Μασαχουσέτη.

Το 1907 ο MacDougall έκανε διάφορα πειράματα που σκοπό είχαν να μετρήσουν την ψυχή. Τα πειράματα αυτά έγιναν σε 6 ασθενείς οι οποίοι υπέφεραν από ανίατες ασθένειες,  με τον  γιατρό να μέτρα  το βάρος τους  πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και  μετά το θάνατο τους. Τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων ήταν ανάμεικτα, αλλά ο MacDougall κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε πράγματι μια πολύ μικρή απώλεια βάρους,  21 γραμμάρια κατά μέσο όρο.

Η έρευνα του δημοσιεύτηκε  προκαλώντας μεγάλη αναταραχή εκείνη την εποχή, καθώς σε πολλούς φάνηκε ότι ήταν απόδειξη της ύπαρξης της ανθρώπινης ψυχής. Όμως, μια πιο προσεκτική εξέταση των μεθόδων του MacDougall, αποκαλύπτει βαθιές  ρωγμές.

Το δείγμα πάνω στο οποίο βασίστηκε η έρευνα ήταν μικρό, αφού λόγω τεχνικών και άλλων προβλημάτων πάρθηκαν στοιχεία μόνο από 4 από τους 6 ασθενείς. Επιπλέον, η ακριβής στιγμή του θανάτου δεν είναι πάντοτε εύκολο να προσδιοριστεί, ακόμη και σήμερα,  πόσο μάλλον το  1907 oπου η ιατρική τεχνολογία δεν ήταν  τόσο προχωρημένη όσο είναι σήμερα.

Η μέτρηση του βάρους  της ψυχής αποδείχθηκε ότι ήταν απλά αποτέλεσμα πρόχειρων υπολογισμών, αλλά πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ακόμη και σήμερα, έναν αιώνα αργότερα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο MacDougall έκανε το ίδιο πείραμα πάνω σε σκυλιά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχε διαφοροποίηση στο βάρος τους πριν και μετά τον θάνατο τους πράγμα που σύμφωνα με τον ίδιο σήμαινε πως μάλλον δεν έχουν ψυχή.