Παιδιά και εικονική πραγματικότητα

Τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (Virtual reality) μπορεί να είναι στην κορυφή της λίστας των δώρων που θέλουν τα παιδιά σας να τους πάρετε για τα Χριστούγεννα, αλλά είναι ασφαλή  για όλες τις ηλικίες;

Ορισμένες εταιρίες όπως η Sony και η Samsung  συνιστούν την χρήση των VR συσκευών που κατασκευάζουν σε άτομα ηλικίας άνω των 13 και 12 ετών αντίστοιχα, χωρίς όμως να δίνουν και πολλές εξηγήσεις . Τι λέει η επιστήμη για όλα αυτά; Στην πραγματικότητα όχι και πολλά.

Σε μια έρευνα που έγινε το 2014 σε αρουραίους, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, διαπίστωσαν ότι οι νευρώνες σε μια περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη χωρική μάθηση συμπεριφέρονταν εντελώς διαφορετικά σε εικονικά περιβάλλοντα σε σύγκριση με τα αληθινά, με περισσότερο από το ήμισυ των νευρώνων να απενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της έκθεσης στην εικονική πραγματικότητα.  Τι σημαίνει αυτό για τον άνθρωπο είναι ασαφές, αλλά οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα αποτελέσματα αυτά τόνισαν την ανάγκη για περισσότερη έρευνα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της VR.

Οι ερευνητές πιστεύουν πως η έκθεση στην εικονική πραγματικότητα  μπορεί να έχει ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο στους υπό ανάπτυξη εγκεφάλους των παιδιών. Σε αυτές τις ηλικίες ο εγκέφαλος πλάθεται ακόμα, και η παρατεταμένη χρήση αυτών των συσκευών  ίσως να προκαλέσει προβλήματα.

Ανησυχία όμως προκαλεί και η πιθανή  επίδραση της εικονικής πραγματικότητας στην ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν την πραγματικότητα από την φαντασία. Είναι εύκολο κανείς να συμπεράνει πως η υπερβολική έκθεση τους στην εικονική πραγματικότητα  θα δυσχεράνει και άλλο την ικανότητα τους να ξεχωρίσουν τον πραγματικό κόσμο από το φανταστικό, κάτι που ίσως έχει επιπτώσεις.

Ο Michael Madary, ένας μεταδιδακτορικός βοηθός έρευνας στο Πανεπιστήμιο του Mainz στη Γερμανία,  ανέφερε ότι υπάρχει  έλλειψη επαρκούς  έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις της VR στα παιδιά, και αυτό μάλλον δύσκολα θα αλλάξει στο μέλλον. «Για προφανείς λόγους, είναι πολύ δύσκολο να γίνει έρευνα πάνω σε παιδιά» είπε.